OPTIONS PANEL

Textures

Color Options

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NADI VIỆT NAM

Chúng tôi đang nỗ lực để hoàn thành trang web mới tuyệt vời của chúng tôi. Chúng tôi đã gần xong:

VỀ CHÚNG TÔI

Được thành lập với những thành viên chuyên về lĩnh vực công nghệ và viễn thông, NADIVINA dần hình thành lên một hệ sinh thái các dịch vụ mà định hướng trên nền di động. Từ định hướng NADIVINA đã và đang xây dựng nên một công ty hàng đầu về lĩnh vực giải trí, Giải pháp Công nghệ, Dịch vụ quảng cáo trên nền tảng di động. Các dịch vụ giá trị gia tăng và dịch vụ viễn thông

NADIVINA xác định ngay từ đầu là Công ty Truyền Thông và Giải Trí nên yếu tố con người được chú trọng tạo nên một NADIVINA Sáng Tạo – Úy Tin – Chất lượng đưa đến người sử dụng dịch vụ được tốt nhất từ phong cách phục vụ đến chất lượng dịch vụ.

LẤY BẢN TIN CỦA CHÚNG TÔI.

MẠNG XÃ HỘI.

facebook icon delicious icon twitter icon flickr icon