Bảng giá Tên miền tiếng việt

Địa chỉ cho bạn kinh doanh trực tuyến tốt nhất!

tên miền việt nam Tên miền việt nam Phí đăng ký (VNĐ) Phí duy trì/ năm (VNĐ) Phí chuyển về NADIWEB(VNĐ)

.vn

295,000 455,000 Miễn phí

.com.vn

295,000 335,000 Miễn phí

.net.vn

295,000 335,000 Miễn phí

.org.vn

160,000 190,000 Miễn phí

.info.vn

160,000 190,000 Miễn phí

.gov.vn

160,000 190,000 Miễn phí

.edu.vn

160,000 190,000 Miễn phí

.biz.vn

295,000 335,000 Miễn phí

.name.vn

35,000 40,000 Miễn phí

.pro.vn

160,000 190,000 Miễn phí

.health.vn

160,000 190,000 Miễn phí

.ac.vn

160,000 190,000 Miễn phí

Tên miền địa giới hành chính .VN (ví du: hanoi.vn, haiphong.vn,...)

160,000 190,000 Miễn phí

Tên miền Tiếng Việt .vn

Miễn phí 50,000 Miễn phí