Bảng giá hosting windows.

Dịch vụ lưu trữ website tốt nhất hiện nay!

BASIC WD

Chỉ với 40,000 đ/ Tháng
 • Dung lượng lưu trữ:800MB
 • Băng thông/ Tháng : 20GB
 • FTP Account : Không giới hạn
 • MySQL : 1
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 1
 • Subdomain : 3
 • Alias/Park Domain : 3
 • Email POP3/webmail : 10

STANDARD WD

Chỉ với 60,000 đ/ Tháng
 • Dung lượng lưu trữ:1.5GB
 • Băng thông/ Tháng : 35GB
 • FTP Account : Không giới hạn
 • MySQL : 0
 • MSSQL 2012 : 2
 • Domains : 3
 • Subdomain : Không giới hạn
 • Alias/Park Domain : Không giới hạn
 • Email POP3/webmail : Không giới hạn

DIAMOND WD

Chỉ với 150,000 đ/ Tháng
 • Dung lượng lưu trữ:5GB
 • Băng thông/ Tháng : Không giới hạn
 • FTP Account : Không giới hạn
 • MySQL : 5
 • MSSQL 2012 : 5
 • Domains : 10
 • Subdomain : Không giới hạn
 • Alias/Park Domain : Không giới hạn
 • Email POP3/webmail : Không giới hạn