Bảng giá hosting linux.

Dịch vụ lưu trữ website tốt nhất hiện nay!

BASIC LX

Chỉ với 36,000 đ/ Tháng
 • Dung lượng lưu trữ:600MB
 • Băng thông/ Tháng : 20GB
 • FTP Account : Không giới hạn
 • MySQL : 1
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 1
 • Subdomain : 3
 • Alias/Park Domain : 3
 • Email POP3/webmail : 10

BASIC PLUS LX

Chỉ với 42,000 đ/ Tháng
 • Dung lượng lưu trữ:900MB
 • Băng thông/ Tháng : 35GB
 • FTP Account : Không giới hạn
 • MySQL : 1
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 1
 • Subdomain : Không giới hạn
 • Alias/Park Domain : Không giới hạn
 • Email POP3/webmail : Không giới hạn

STANDARD LX

Chỉ với 54,000 đ/ Tháng
 • Dung lượng lưu trữ:1.2GB
 • Băng thông/ Tháng : Không giới hạn
 • FTP Account : Không giới hạn
 • MySQL : 3
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 1
 • Subdomain : Không giới hạn
 • Alias/Park Domain : Không giới hạn
 • Email POP3/webmail : Không giới hạn

STANDARD PLUS LX

Chỉ với 76,000 đ/ Tháng
 • Dung lượng lưu trữ:2GB
 • Băng thông/ Tháng : Không giới hạn
 • FTP Account : Không giới hạn
 • MySQL : 4
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 2
 • Subdomain : Không giới hạn
 • Alias/Park Domain : Không giới hạn
 • Email POP3/webmail : Không giới hạn

DIAMOND LX

Chỉ với 110,000 đ/ Tháng
 • Dung lượng lưu trữ:7GB
 • Băng thông/ Tháng : Không giới hạn
 • FTP Account : Không giới hạn
 • MySQL : 4
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 4
 • Subdomain : Không giới hạn
 • Alias/Park Domain : Không giới hạn
 • Email POP3/webmail : Không giới hạn

DIAMOND PLUS LX

Chỉ với 130,000 đ/ Tháng
 • Dung lượng lưu trữ:10GB
 • Băng thông/ Tháng : Không giới hạn
 • FTP Account : Không giới hạn
 • MySQL : 15
 • MSSQL 2012 : 0
 • Domains : 15
 • Subdomain : Không giới hạn
 • Alias/Park Domain : Không giới hạn
 • Email POP3/webmail : Không giới hạn