Bảng giá tên miền

Địa chỉ cho bạn kinh doanh trực tuyến tốt nhất!

tên miền việt nam Tên miền việt nam Phí đăng ký (VNĐ) Phí duy trì/ năm (VNĐ) Phí chuyển về NADIWEB(VNĐ)

.vn

295,000 455,000 Miễn phí

.com.vn

295,000 335,000 Miễn phí

.net.vn

295,000 335,000 Miễn phí

.org.vn

160,000 190,000 Miễn phí

.info.vn

160,000 190,000 Miễn phí

.gov.vn

160,000 190,000 Miễn phí

.edu.vn

160,000 190,000 Miễn phí

.biz.vn

295,000 335,000 Miễn phí

.name.vn

35,000 40,000 Miễn phí

.pro.vn

160,000 190,000 Miễn phí

.health.vn

160,000 190,000 Miễn phí

.ac.vn

160,000 190,000 Miễn phí

Tên miền địa giới hành chính .VN (ví du: hanoi.vn, haiphong.vn,...)

160,000 190,000 Miễn phí

Tên miền Tiếng Việt .vn

Miễn phí 50,000 Miễn phí
tên miền việt nam Tên miền việt nam Phí đăng ký

Chưa bao gồm VAT

Phí duy trì/ năm

Chưa bao gồm VAT

Phí chuyển về NADIWEB

Chưa bao gồm VAT

.com

Miễn phí 299,000 210,000

.net

Miễn phí 299,000 210,000

.org

Miễn phí 280,000 230,000

.top

Miễn phí 280,000 250,000

.biz

Miễn phí 280,000 230,000

.info

Miễn phí 280,000 230,000

.cc

Miễn phí 460,000 460,000

.us

Miễn phí 205,000 205,000

.asia

Miễn phí 360,000 360,000

.xyz

Miễn phí 280,000 263,000

.eu

Miễn phí 280,000 Miễn phí

.me

Miễn phí 610,000 610,000

.tel

Miễn phí 340,000 289,000

.ws

Miễn phí 460,000 460,000

.name

Miễn phí 229,000 195,000

.tv

Miễn phí 706,000 519,000

.mobi

Miễn phí 460,000 460,000

.co

Miễn phí 610,000 610,000

.pro

Miễn phí 360,000 306,000