Quy trình thiết kế web của chúng tôi

Với 6 bước thực hiện quy trình thiết kế và chuẩn hóa website.

1 Thu thập thông tin
Thu thập thông tin

Thu thập thông tin giúp hiểu rõ yêu cầu của khách hàng về mong muốn thiết kế. Đảm bảo thiết kế đúng theo yêu cầu, tạo sự trải nghiệm của người dùng được tốt nhất.

2 Lập kế hoạch xây dựng
Lập kế hoạch xây dựng

Lập kế hoạch thiết kế và xây dựng website được đúng tiến độ, đảm bảo thời gian bàn giao khách hàng. Đảm bảo kế hoạch kinh doanh của khách hàng là trên hết.

3 Thiết kế
Thiết kế

Thiết kế về giao diện và chức năng: Mạng giao diện hiện đại, hướng tới trải nghiệm người dùng.

4 Phát triển website
Phát triển website

Tối ưu hóa từng dòng code đảm bảo website được chạy với tốc độ cao nhưng đảo bảo độ bảo mật cao. Đúng tiêu chuẩn SEO.

5 Kiểm tra và hiệu chỉnh website
Kiểm tra và hiệu chỉnh website

Bước này đảm bảo cho website không gặp sự cố trong quá trình kinh doanh của khách hàng. Đồng thời tối ưu hóa website một lần nữa nhắm đúng yêu cầu đặt ra.

6 Bàn giao và chuyển sang giai đoạn bảo trì
Bàn giao và chuyển sang giai đoạn bảo trì

Bàn giao website theo đúng kế hoạch như bước 2 và đưa website vào giao đoạn bảo trì hệ thống.