bảng giá tên miền quốc tế

Địa chỉ cho bạn kinh doanh trực tuyến tốt nhất!

tên miền việt nam Tên miền quốc tế Phí đăng ký (VNĐ)

Chưa bao gồm VAT

Phí duy trì/ năm (VNĐ)

Chưa bao gồm VAT

Phí chuyển về NADIWEB (VNĐ)

Chưa bao gồm VAT

.com

Miễn phí 299,000 210,000

.net

Miễn phí 299,000 210,000

.org

Miễn phí 280,000 230,000

.top

Miễn phí 280,000 250,000

.biz

Miễn phí 305,000 290,000

.info

Miễn phí 280,000 280,000

.cc

Miễn phí 535,000 480,000

.us

Miễn phí 205,000 205,000

.asia

Miễn phí 360,000 1,770,000

.xyz

Miễn phí 280,000 263,000

.eu

Miễn phí 280,000 Miễn phí

.me

Miễn phí 711,000 651,000

.tel

Miễn phí 385,000 350,000

.ws

Miễn phí 652,000 590,000

.name

Miễn phí 235,000 215,000

.tv

Miễn phí 829,000 750,000

.mobi

Miễn phí 460,000 460,000

.co

Miễn phí 740,000 650,000

.pro

Miễn phí 385,000 340,000