bảng giá tên miền quốc tế

Địa chỉ cho bạn kinh doanh trực tuyến tốt nhất!

tên miền việt nam Tên miền việt nam Phí đăng ký (VNĐ)

Chưa bao gồm VAT

Phí duy trì/ năm (VNĐ)

Chưa bao gồm VAT

Phí chuyển về NADIWEB (VNĐ)

Chưa bao gồm VAT

.com

Miễn phí 320,000 250,000

.net

Miễn phí 340,000 280,000

.org

Miễn phí 350,000 310,000

.top

Miễn phí 280,000 250,000

.biz

Miễn phí 400,000 360,000

.info

Miễn phí 460,000 410,000

.cc

Miễn phí 535,000 480,000

.us

Miễn phí 250,000 205,000

.asia

Miễn phí 360,000 360,000

.xyz

Miễn phí 280,000 263,000

.eu

Miễn phí 298,000 Miễn phí

.me

Miễn phí 711,000 651,000

.tel

Miễn phí 385,000 350,000

.ws

Miễn phí 686,000 590,000

.name

Miễn phí 298,000 215,000

.tv

Miễn phí 829,000 750,000

.mobi

Miễn phí 460,000 460,000

.co

Miễn phí 740,000 650,000

.pro

Miễn phí 385,000 340,000

.online

Miễn phí 719,000 646,000