Thiết kế website cho công ty mobifone global - NW202004

STT

MODULE CHỨC NĂNG

MIÊU TẢ CHI TIẾT

01

Trang chủ

Home

 1. Phần quản trị: Thêm bớt các chuyên mục dữ liệu trang chủ theo như bản thiết kết giao diện.
 2. Phần hiển thị: Thể hiện đầy đủ tính năng; các danh mục của website như trong bản thiết kế giao diện.

02

Giới thiệu

Introduction

 1. Phần quản trị: Thêm, sửa, xóa danh mục và nội dung.
 2. Phần hiển thị: Hiển thị bài viết giới thiệu chung về công ty.. theo chủ đề ( chèn ảnh minh họa cho bài viết ).

03

Sản phẩm/ dịch vụ

Production/ Services

 1. Phần quản trị: Cho phép tạo danh mục sản phẩm/ dịch vụ. Đồng thời tạo các bài viết liên quan đến sản phẩm/ dịch vụ theo các danh mục được tạo trước. Người dùng được quyền Thêm, sửa, xóa bài viết sản phẩm/ dịch vụ và danh mục.
 2. Phần hiển thị:
 • Đối với danh mục: Cho phép tạo danh mục theo nhiều cấp bậc khác nhau.
 • Đối với thông tin sản phẩm: Hiện thị dưới dạng bài viết và hiển thị các thông tin, như: Hình ảnh sản phẩm/ dịch vụ, tên sản phẩm – dịch vụ, miêu tả ngắn và thông tin chi tiết sản phẩm – dịch vụ.

04

Tin tức

News

 1. Phần quản trị: Thêm, sửa,xóa tin tức, bài viết và danh mục. Cho phép một tin được chọn làm tin mới hoặc tin tiêu biểu xuất hiện ngoài trang chủ.
 2. Phần hiển thị:
 • Các cấp đối với danh mục :
 • Cấp 1
 • Cấp 2
 • Cấp 2
 • Đối với bài viết được hiển thị theo dạng lưới hoặc dạng danh sách, với các thông hiển thị:
 • Hình ảnh bài viết,
 • Tiêu đề về bài viết,
 • Miêu tả ngắn,
 • Miêu tả chi tiết – sử dụng khi khách hàng xem chi tiết thông tin hiển thị.

05

Các Công ty thành viên

The Member Companies

 1. Phần quản trị: Cho phép người sử dụng thêm, sửa, xóa thông tin các Công ty thành viên.
 2. Phần hiển thị: Hiển thị hình ảnh, nội dung giới thiệu các Công ty thành viên theo giao diện thiết kế.

06

Đường dây nóng

Hotline

 1. Phần quản trị:Quản lý danh sách các nick yahoo,skype.
 2. Phần hiển thị: Cho phép hỗ trợ KH thông qua Yahoo chat, Skype, hotline.

07

Liên kết

Links

 1. Phần quản trị: Cho phép người sử dụng thêm, sửa, xóa thông tin liên kết. Hiển thị danh sách thông tin liên kết để quản lý.
 2. Phần hiển thị: Hiển thị thông tin liên kết theo thiết kế ban đầu của khách hàng hoặc theo mẫu website đã có sẵn được chuyển cho HTH.

08

Tìm kiếm

Searching

 1. Phần hiển thị: Cho phép tìm kiếm thông tin thông qua ô nhập liệu từ khóa trên website và được đặt tại vị trị trí theo thiết kế giao diện. Nội dung được tìm kiếm được hiển thị dưới dạng danh sách hoặc dạng lưới.

09

Ngôn ngữ

Language

 1. Phần quản trị: Cho phép tài khoản quản trị nội dung có thể chọn ngôn ngữ để soạn thảo với hai ngôn ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Việt.
 2. Phần giao diện: Phần chọn ngôn ngữ được thiết kế như giao diện được gửi từ khách hàng và giúp cho người sử dụng website có thể chọn ngôn ngữ phù hợp với ngôn ngữ chính của người dùng.

10

Liên hệ và Góp ý

Contact and Feedback

 1. Phần quản trị: Xem danh sách liên hệ của khách hàng
 2. Phần Hiển thị:
 • Hiển thị Form liên hệ, Khách hàng có thể gửi mail, thông tin liên hệ tới công ty.
 • Tích hợp bản đồ Google Map giúp người sử dụng xác định địa điểm chính xác hơn.
 • Thông tin liên hệ của khách hàng sẽ được tự động lưu trữ trên website hoặc/và gửi email tới ban quản trị (Phụ thuộc cấu hình hosting).

Thông tin công nghệ

 • Chất lượng được kiểm duyệt bởi: NADIVINA.NET
 • Công nghệ tiên tiến
 • Hỗ trợ 24/7

Mạng xã hội

Ngày tạo Ngày 09 Tháng 09 Năm 2020
Ngày cập nhật Ngày 09 Tháng 09 Năm 2020
Độ phân giải
Trình duyệt tương thích IE8, IE9, Firefox, Safari, Opera, Chrome
Các file kèm theo HTML Files, CSS Files, JS Files
Tags adaptive, business, clean, corporate, css3, html5, site template, slider, web theme