Thiết kế website giới thiệu Công ty Bình Phát - NW202002

Site map của website

|--Trang chủ

|--Giới thiệu

|--|--Giới thiệu công ty

|--|--Cơ cấu tổ chức

|--|--Tầm nhìn và chiến lược

|--|--Quản lý chất lượng

|--Sản phẩm

|--|-- Loại sản phẩm 1

|--|-- Loại sản phẩm 2

|--|-- Loại sản phẩm 3

  •  

|--|-- Dự án trọng điểm

|--|-- Dự án khác

|-- Thư viện

|--|-- Thư viện hình ảnh

|--|-- Thư viện video

|--|-- Video hướng dẫn sử dụng

|-- Tin tức

|--|-- Tin tức chung

|--|-- Tin nội bộ

|-- Hồ sơ kỹ thuật

|--|-- Quy trình sản xuất

|--|-- Chứng chỉ

|-- Tài liệu

|-- Liên hệ

Banner cho từng chức năng:

  • Thiết kế banner  Slide show chung cho toàn site (chỉ sử dụng hiệu ứng của javascript).
  • Thiết kế banner cho từng chức năng.


Yêu cầu về giao diện: Chuyên nghiệp, ấn tượng , sang trọng, bố cục thể hiện thông minh thuận tiện cho người dùng.

Thông tin công nghệ

  • Chất lượng được kiểm duyệt bởi: NADIVINA.NET
  • Công nghệ tiên tiến
  • Hỗ trợ 24/7

Mạng xã hội

Ngày tạo Ngày 09 Tháng 09 Năm 2020
Ngày cập nhật Ngày 09 Tháng 09 Năm 2020
Độ phân giải
Trình duyệt tương thích IE8, IE9, Firefox, Safari, Opera, Chrome
Các file kèm theo HTML Files, CSS Files, JS Files
Tags adaptive, business, clean, corporate, css3, html5, site template, slider, web theme