Thiết kế website giới thiệu doanh nghiệp

Với thời buổi công nghệ như hiện nay, các thông tin đều có thể tìm kiếm được trên internet. Doanh nghiệp thời công nghệ 4.0 không thể thiếu một website cho doanh nghiệp của mình.
Thiết kế website giới thiệu doanh nghiệp

 

Chức năng của website giới thiệu doanh nghiệp:

Trang chủ     

Trong trang chủ của website sẽ đưa lên các nội dung nổi bật, thể hiện được Thương hiệu – Sản phẩm – Thông tin liên hệ - Tin tức cũng như các hoạt động của công ty. Bao gồm các, như:

- Box Hotline di động và Email, Box menu top, Box logo, Menu Chính, Box banner slider, Box danh mục sản phẩm, Box danh mục dịch vụ, Box các chính sách công ty, Box liên kết nhanh: Box về chúng tôi, Box điều khoản, Box hỗ trợ, Box kết nối với chúng tôi, Box liên hệ, Box copyright.

Giới thiệu

Thiết kế giao diện hiển thị thông tin giới thiệu, có thể chèn hình ảnh, video vào bài viết giới thiệu.

Nội dung chính hiển thị: Thông tin giới thiệu, Danh mục sản phẩm.

Sản phẩm                                       

Hiển thị sản phẩm theo danh mục sản phẩm. Thiết kế hiển thị theo dạng lưới và hiển thị các thông tin:

+) Đối với phần danh mục: Hình ảnh danh mục,Tiêu đề danh mục,Mô tả ngắn về danh mục

+) Đối với sản phẩm: Hiển thị hình ảnh, Hiện thị tên sản phẩm;    

Dịch vụ          

Hiển thị sản phẩm theo danh mục sản phẩm. Thiết kế hiển thị theo dạng lưới và hiển thị các thông tin:

+) Đối với phần danh mục: Hình ảnh danh mục, Tiêu đề danh mục, Mô tả ngắn về danh mục

+) Đối với dịch vụ: Hiển thị hình ảnh, Hiện thị tên dịch vụ;           

Tin tức          

+) Hiển thị thông tin: Tiêu đề tin, Ngày đăng, Thông tin miêu tả ngắn, Tích hợp các nút Like, Share mạng xã hội như Facebook, Tweeter, G+1.. tăng tính lan truyền.

Dự án                                              

Hiển thị thông tin dự án đã thực hiện qua các hình ảnh của dự án.

Đối tác và khách hàng         

Hiển thị các thông tin về khách hàng và đối tác thực hiện.

Bài viết          

Quản lý các bài viết: Danh sách các chính sách, Danh sách các điều khoản sử dụng.

Quản lý banner và quảng cáo         

Chức năng tạo banner slide cho sản phẩm hoặc các chương trình quảng cáo, chi tiết: Quản lý banner slider, Quản lý danh sách quảng cáo.

Liên hệ          

Thiết kế hiển thị các thông tin doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp, Địa điểm doanh nghiệp, Số điện thoại liên hệ, Địa chỉ trang web, Email liên hệ. Phần hiển thị bản đồ: Hiển thị bản đồ địa chỉ của doanh nghiệp: Phần thông tin phòng ban.

Đường dây nóng: Hiển thị các thông tin số di động, địa chỉ Email.           

Mạng xã hội: Các liên kết với các mạng xã hội mà nội dung trang web được liên kết tới.

Các chức năng khác  Hiển thị thông tin bản quyền dưới chân trang web.

Hiển thị logo công ty đầu trang web

Thiết kế màn hình hiển thiển thị   

+) Desktop, Laptop,

+) Ipad, Notebook,

+) Smartphone,

Ngôn ngữ      

Tiếng việt, Tiếng anh