Bài viết

Thiết kế website tạp chí, đánh giá

Ngày: 07 / 12 / 2018 , 03:57 PM Trương Văn Tuấn

Thiết kế website dạng tạp chí, đánh giá sản phẩm. Với loại website này giống như một trang tin tức.

Thiết kế website khách sạn

Ngày: 10 / 12 / 2018 , 11:10 PM Trương Văn Tuấn

Website chuyên ngành khách sạn giúp cho việc chuyên môn hóa của ngành, nhằm tạo nên những đặc sắc riêng của ngành khách sạn.

Thiết kế website nhà hàng

Ngày: 10 / 12 / 2018 , 11:38 PM Trương Văn Tuấn

Thiết kế website nhà hàng theo chuẩn html 5, chuẩn seo, thiết kế hiện đại theo đặc điểm riêng của nhà hàng.

Thiết kế website thương mại điện tử

Ngày: 12 / 12 / 2018 , 02:06 PM Trương Văn Tuấn

Xây dựng cổng thương mại điện tử, tao nên một kênh phân phối da dạng sản phẩm theo hình thức B2B,B2C hay C2C hay B2G

Giải pháp thiết kế web ngành giáo dục

Ngày: 12 / 12 / 2018 , 02:18 PM Trương Văn Tuấn

Thiết kế website ngành giáo dục phải đáp ứng thiên hướng đổi mới, sáng tạo, trong sáng.

Giải pháp thiết kế website rao vặt

Ngày: 12 / 12 / 2018 , 03:28 PM Trương Văn Tuấn

Hướng thiết kế dạng listing model, tập hợp các thông tin được liệt kê dưới dạng danh sách.